گواهینامه ها

 

شرکت مهندسین مشاور شورا با بهره برداری از تخصص ها و تجربیات اعضاء و سوابق اجرایی شرکت، موفق به اخذ رتبه بندی


•    پایه یک تخصص ساختمانهای آموزشی ، ورزشی، بهداشتی و درمانی
•    پایه دو تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
•    پایه یک گرایش سازه
•    پایه دو تخصص مقاوم سازی
•    پایه یک تخصص ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، نظامی و صنعتی

عضویت در مجامع و سازمانها


•    جامعه مهندسان مشاور
•    انجمن مدیریت پروژه ایران
•    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز
•    انجمن مهندسان محاسب ساختمان
•    انجمن مهندسین عمران
•    انجمن بتن ایران
•    انجمن مدیریت کیفیت ایران

تقدیر نامه 1
تقدیر نامه 2
تقدیر نامه 3
تقدیر نامه 4
تقدیر نامه همدان
طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش