برنامه ریزی استراتژیک

از آنجائیکه شرکتهای مهندس مشاور ، بیشترین بهره را از نیروهای متخصص و با سابقه و جوان دریافت می نمایند و به این ترتیب  می تواند باعث ارتقاء خود و نیروهای انسانی یاد شده گردند ، استراتژی مهندسین مشاور شورا در ابتدا بر جذب ، بکارگیری و آموزش جوانان تحصیل کرده و با استعداد در تخصصهای مورد نیاز استوار شده  و همزمان با این مورد ، انتخاب و پرورش مدیران آینده که علاوه بر دانش نظری و تجربی ، علوم و مهارتهای مدیریت و اداره شرکت را نیز داشته باشند در ردیف مهمترین اهداف پیش رو قرار گرفته است  . مهندسین مشاور شورا ، این مهم را از طریق برقراری آموزشهای نوین مدیریت و برنامه های سنجش آمادگی گروههای منتخب انجام خواهد داد .
طبیعتاً ایجاد شرایطی که در آن کارکنان بتوانند با بهره برداری از امکانات مناسب ، انگیزه های کافی را برای ماندن و ادامه کار داشته باشند حائز اهمیت بسیار است چراکه جابجا شدن و تغییر شغل کارکنان متخصص ، آسیبهای جدی و غیر قابل جبرانی را به بدنه شرکتهای در حال توسعه و ارتقاء وارد می نماید .
ارزش بدون تردید زمان ،  بعنوان  یکی از منابع مهم در اختیار مهندسین مشاور در کنار تخصص ، و لزوم کاهش مدت انجام خدمات ایجاب می کند که پشتوانه قابل اتکایی از دانش و اطلاعات در دسترس متخصصین باشد ، تا بتوانند بیشینه زمان در اختیار خود را صرف فعالیتهای ارزش زا نموده و  از تلاشهای تکراری و کم ارزش بپرهیزند . به همین منظور یکی از بخشهای مهم استراتژی مهندسین مشاور شورا ، ساماندهی اطلاعات و ساخت پایگاه دانش می باشد که در اهداف کوتاه مدت ، فازهای اجرایی این برنامه گنجانده شده است . همچنین مهندسی مجدد فرایندهای کاری و انتقال راهکارهای بهبود به روشهای کنترل کیفیت در برنامه های کوتاه مدت پیش بینی شده است .
حضور موثر در مجامع حرفه ای و شرکت در رسته  تحقیقات و مطالعات مربوطه ، ارائه راهکارهای ارتقاء بهره وری جمعی و اطلاع  از فرصتها و تهدیدات  جامعه مهندسان مشاور ، همواره در برنامه های سالانه مهندسین مشاور شورا می باشد . بهمین منظور عضویت در مجامع حرفه ای و پایگاههای اطلاعاتی مجازی  و تهیه اطلاعات نرم افزاری برای معرفی خود و به روز نگهداری این اطلاعات در برنامه های اجرایی این مهندسین مشاور جایگاه ویژه ای خواهد داشت .
مهندسین مشاور شورا ، برای دهه چهارم فعالیت خود ، توسعه نقش آفرینی در پروژه های ملی و حفظ و افزایش توان و صلاحیت حرفه ای خود  در حوزه های وابسته به طراحی معماری و نظارت بر اجرا را هدف قرار داده است . در این رابطه در نظر دارد نسبت به افزایش و دریافت گرایشهای  طراحی داخلی ، طراحی تجهیزات پروژه ها (پزشکی و غیر پزشکی ) و طراحی زیرساختهای فناوری اطلاعات نیز اقدام نماید ، ضمن اینکه این حوزه ها هم اکنون نیز در شرکت فعال می باشند.
همچنین با توجه به تحول کسب و کار در آینده و نیاز به حضور در بازار کاری  وسیعتر از کشور ایران، مهندسین مشاور شورا برنامه ریزی و تلاش برای کسب نظامها و استانداردهای روز دنیا در زمینه مدیریت پروژه (شامل همه حوزه های دانش ) را انجام داده و بر اساس آن عمل می نماید .
این مهندسین مشاور متعهد است که کلیه اهداف بلند مدت و استراتژی رسیدن به آن را به نوعی تنظیم نماید که ضمن تلاش برای تعالی کسب و کار  ، کلیه ارزشهای یک مهندس مشاور ، اعم از اخلاق و رفتار حرفه ای و پایبندی به منافع ملی و محیط زیست را نیز حفظ نماید
.
 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش