زمینه های فعالیت

 

• انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای مقدماتی ، مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرای پروژه ها
• تحقیقات و برنامه ریزی طرحها ، مبتنی بر توسعه و تحقیق
• امکان سنجی و توجیه اقتصادی پروژه ها
• برنامه اندیشی جامع و کلان
• طراحی معماری
• طراحی و مهندسی سیستم های سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی
• نظارت بر ساخت ابنیه ، تاسیسات و نصب تجهیزات و دستگاهها
• مدیریت بر اجرای پروژه ها
• مدیریت مصرف انرژی
• طرح و محاسبات و ایستایی سازه ها و طرحهای ترمیمی مربوط به آن
• انجام مطالعات ، سازماندهی ، مرمت و احیای آثار تاریخی و فرهنگی
• انجام مطالعات و تهیه طرحها ، نظارت بر ساخت پروژه های معماری داخلی
• مطالعات مربوط به بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و ارائه طرح و نظارت بر انجام مقاوم سازی آنها

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش