صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
بیمارستان64تختخوابی جغتای

عبارتست از انجام خدمات مهندسی بند«ب» مرحله اول ،مرحله دوم، مرحله سوم بیمارستانهای 64 تختخوابی ( کلات-جاجرم- میامی -جغتای ) و 96 تختخوابی ( نیشابور-کاشمر ) بر اساس برنامه فضابندی برنامه 64 و 96 تختخوابی ارائه شده از طرف کارفرما.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش