صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه اداری-تجاری
رستوران کارمندان و سایت اداری بنادر و کشتیرانی بندر امام خمینی

عبارتست از طراحی دسترسی ها و شبکه های ارتباطی سواره و پیاده،سیستم های تاسیسات مکانیکی و برقی و دفع آبهای سطحی و طراحی عناصر معماری و.... سایت اداری فعلی سازمان بنادر و کشتیرانی بندر امام

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش