صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه اداری-تجاری
مجتمع اداری- رفاهی شرکت مخابرات استان قزوین

عبارتست از مطالعات مرحله اول و مرحله دوم ( نقشه های اجرایی )و در صورت ابلاغ کارفرما نظارت بر اجرای پروژه مجتمع اداری - رفاهی شرکت مخابرات استان قزوین.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش