صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه اداری-تجاری
طرح بایگانی راکد ناحیه 1 حوزه قضایی مشهد

عبارتست از انجام خدمات مهندسی مرحله اول ،دوم و سوم طرح بایگانی راکد در جوار ساختمان در دست احداث فعلی ناحیه یک دادگستری خراسان با استفاده از فضای خاکبرداری شده موجود

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش