صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه اداری-تجاری
طرح بازارچه و ساختمان اداری گمرک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

عبارتست از ارائه خدمات مهندسی مشاور شامل خدمات مراحل دوم و سوم طرح بازارچه و ساختمان اداری گمرک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اساس نقشه ها و گزارشهای مرحله اول پروژه که توسط مهندسین مشاور ره شهر تهیه گردیده و به تصویب رسیده است.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش