صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه اداری-تجاری
سفارت ایران در مسکو

انجام خدمات مهندسی مشاور در زمینه طرح مرحله اول و دوم پروژه ساختمان شماره 8 وزارت امور خارجه بمنظور استقرار قسمتهای مختلف اداری وزارتخانه + صورتجلسه 18/11/68 جهت ساختمانهای سفارت ایران در دهلی نو (هند) و مسکو.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش