صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه اداری-تجاری
طرح مجتمع تجاری - اداری ولیعصر

مطالعات مرحله اول و دوم و خدمات نظارت کارهای معماری طرح مرکز تجاری شامل کلیه نقشه های اجرایی ساختمانی و تاسیساتی به انضمام فهرست مقادیر و بهای عملیات و....

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش