صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه آموزشی فرهنگی
مطالعه ساماندهی فضاهای کالبدی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

استفاده از خدمات مهندسی مشاور در زمینه انجام خدمات مهندسی مشاور برای مراحل اول و دوم و سوم پروژه های کتابخانه مرکزی - خوابگاه مجردین و مجتمع کلاسهای دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل بر اساس برنامه فیزیکی پروژه های مذکور.به مساحت14.459

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش