صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه آموزشی فرهنگی
کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

عبارتست از مطالعات مرحله دوم و در صورت ابلاغ کارفرما نظارت بر اجرای پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با زیر بنای 4000 متر مربع و مشخصات اولیه.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش