صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه آموزشی فرهنگی
طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و اسناد و مدارک مناقصه ساختمان VIP و سالن غذاخوری بهرگان

عبارتست از مطالعات اولیه و طراحی و تهیه نقشه های مرحله اول و دوم یک باب ساختمان دو طبقه میهمان ویژه با زیربنای حداکثر 1200 متر مربع همراه با محوطه سازی لازم طبق کروکی پیوست در منطقه بهرگان یکی از مناطق شرکت نفت فلات قاره ایران.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش