صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه مسکونی
مجتمع مسکونی بوعلی همدان

عبارتست از انجام خدمات مشاوره ،برای پروژه مجموعه مسکونی بوعلی همدان شامل خدمات امکان سنجی ( قسمت اول مرحله اول)و در صورت تصویب و ابلاغ مراحل بعدی خدمات قسمت دوم مرحله اول و خدمات مرحله دوم و سوم .

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش