صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه مسکونی
مجتمع خدماتی و رفاهی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

عبارتست از طراحی شبکه ها و سیستم های تاسیساتی و برقی از جمله شبکه های آب و فاضلاب و روشنایی و نظائر آن برای سایت مجتمع خدماتی رفاهی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش