صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه آموزشی ورزشی
پروژه های ورزشی استان تهران 034

عبارتست از انجام خدمات مشاوره برای انجام مطالعات مراحل اول و دوم و سوم پروژه های ورزشی استان تهران شامل : پروژه های استادیوم ورزشی فردیس کرج و استادیوم ورزشی بوستان رباط کریم و خدمات مرحله سوم استخر سرپوشیده اشتهارد کرج که شرح آن در پیوست 1 ،تعیین شده است.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش