صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه صنعتی
ساختمان مرکزی گارد و احداث 12000 مترمربع و بازسازی انبار سازمان بنادر و کشتیرانی سیستان و بلوچستان

ارائه خدمات مهندسی و مطالعات مرحله اول و دوم و سوم ساختمانها و تاسیسات مربوط به ساختمان مرکزی گارد بندر و ساختمان انبار جدید بندر با استفاده از سیستم سازه سوله با زیربنای 12000 متر مربع

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش