صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
بیمارستان آموزشی دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوا

طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی، بررسی و اصلاح نقشه های معماری، تاسیساتی برقی،تاسیسات مکانیکی با استفاده از نقشه های بیمارستان آموزشی واحد قم و مطالبات آن با محل و خواسته های کارفرما انجام عملیات مکانیک خاک و طراحی و تهیه نقشه های سازه و انجام خدمات مشاوره بخش نظارت عالیه مرحله سوم بیمارستان 96 تختخوابی آموزشی واحد ورامین.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش