صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
مطالعات تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی بیمارستان بم

امکان سنجی و مکانیابی تهیه طرح جامع و ساماندهی شبکه بهداشت و درمان بم،انجام خدمات مهندسی تهیه طرح تجهیزات چهارگانه، پزشکی، غیرپزشکی و مبلمان بیمارستان 96 تختخوابی بم

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش