صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
مرکز فوریتهای پزشکی جاجرم

انجام خدمات مهندسی بند ب - مرحله اول و دوم و سوم مرکز فوریتهای پزشکی جاجرم با توجه به سفت کاری و نازک کاری نیمه تمام اجرا شده بیمارستان 64 تختخوابی.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش