صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه بهداشتی در مانی
بیمارستان آموزشی 200 تختخوابی اردبیل

عبارتست از انجام خدمات مشاوره، برای خدمات مهندسی مهندس مشاور در بررسی و تهیه مشخصات فنی تجهیزات چهارگانه بیمارستان 200 تختخوابی آزادگان اردبیل

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش