صفحه اصلی

شرکت مهندسین مشاور شورا در سال 1360 بنیانگذاری گردید و فعالیت های خود را در زمینه برنامه اندیشی، برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود. در فضای دوران جدید اجتماعی و اقتصادی کشور، مهندسان مشاور جدید نیز می بایستی با مشخصات و ابعاد و ویژگی های نوینی شکل می گرفتند و رشد می کردند.

شاید مهمترین و بارزترین این ویژگی ها با برخورداری از فرصتی بود که می توانست برای مطالعه و بازنگری دوباره معیارها، ضوابط و استانداردهای بین المللی طراحی و اجرایی در زمینه ساخت و ساز مطرح باشد و با استفاده از این فرصت بود که مهندسان مشاور جدید این امکان را یافتند تا شرایط و امکانات واقعی کشور را بیشتر از پیش مورد نظر و مطالعه قرار دهند و در این جریان ، در بسیاری موارد نتایج ارزنده ای نیز بدست آمد، از جمله در زمینه برنامه ریزی و طراحی باعث شد تا سرانه ها به رقمی در حدود دو سوم قبل کاهش یابد که این اتفاق و رویدادهای واقع گرایانه دیگر را در جهت مقرون بصرفه کردن خدمات ، می توان پدیده های مهمی در امر مهندسی مشاور با رویکرد نظر به خویش، به حساب آورد.

مهندسین مشاور شورا به عنوان جزئی از یک مجموعه بزرگ سازنده، شامل برنامه ریزان و سیاست گزاران، کارفرمایان و مجریان، مشاوران و پژوهشگران، سازندگان و بهره برداران، جایگاه و موقعیتی را که مورد نظر بوده، تا حدود قابل قبولی فراهم آورده و اکنون با بهره جویی از مجموعه دانش ها و تجربیات بدست آمده، و با تکیه بر یک نظام ارزشی فراگیر و همه جانبه، خواستار این است که توانائی ها و امکانات خود را حفظ، ارتقاء و تعمیم دهد؛ در نظام تعیین صلاحیت مهندسان مشاور از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مهندسین مشاور شورا در تخصص برنامه ریزی و طراحی بناهای آموزشی، ورزشی و بهداشتی – درمانی، و در تخصص برنامه ریزی و طراحی بناهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی و همچنین در تخصص سازه به دریافت پایه یک نائل گردید که مدارج یاد شده شاید بتوان نشان دهنده کوشش های مبتنی بر آرمان و اراده یک تشکیلات فنی و تخصصی این سرزمین باشند.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت طراحان وب هخامنش